Oficjalny fogotraf Polskiej reprezentacji Lacrosse oraz wydarzeń organizowanych przez Polską Federację Lacrosse

Exize

Oficjalny partner techniczny Polskiej Federacji Lacrosse.

Niezależny portal informacyjny poświęcony tematyce lacrosse w Polsce.

Polska Fundacja Lacrosse jest organizacją non-profit zajmującą się rozwojemlacrosse oraz będąca łącznikiem pomiędzy środowiskiem w Polsce, a skupiskami Polonii w Ameryce Północnej.

Chcesz zostać naszym partnerem?

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Porozmawiajamy