System ewidencji SORGA służy do elektronicznej obsługi zawodników w zakresie przyznawania licencji które uprawniają do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek Lacrosse.

W ramach systemu funkcjonują konta klubowe oraz zawodnicze. Polski Związek Lacrosse po elektronicznym zgłoszeniu zawodnika do danego klubu weryfikuje jego dane i potwierdzają ich prawdziwość oraz nalicza opłatę, co jest jednym z elementów niezbędnych do wydania licencji zawodniczej.

Licencje są wydawane w dwóch kategoriawch wiekowych: młodzieżowiec – do ukończenia 20 roku życia oraz senior – po ukończeniu 20 roku życia. Licencję są wydawane na dany sezon rozgrywkowy i są odpłatne.

WEJŚCIE